Opzegformulier lidmaatschap

Opzeggen van je lidmaatschap is op elk moment mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 

Je kunt eenvoudig opzeggen via het onderstaande opzegformulier, de datum waarop het formulier binnenkomt is daarbij leidend.

Let op: opzeggen leidt niet tot het wegvallen van eventuele openstaande facturen.

  • id
  • date time
    calendar